Friss kuponok>Általános felhasználási feltételek

Általános felhasználási feltételek

Általános rendelkezések

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: "ÁFF") határozzák meg az INFONITY Kft. (székhely: 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 2., cégjegyzéket vezető bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-731059, adószám: 13355630-2-41, e-mail cím: info@kupon.hu), a továbbiakban: "Üzemeltető") kizárólagos tulajdonában álló és általa üzemeltetett kupon.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a "Weboldal") felhasználásának a feltételeit.

Az oldal működésével kapcsolatos alapfogalmak

Kupon: kedvezményes vásárlásra vagy szolgáltatás kedvezményes igénybevételére jogosító elektronikus vásárlási jegy.

Weboldal: a kupon.hu és annak minden microoldala.

Microoldal: honlapunkhoz kapcsolódó aloldal.

Üzemeltető: a weboldal üzemeltetője, az Infonity Kft.

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre.

Ügyfél: az oldal felhasználói számára kedvezményes vásárlásra vagy szolgáltatás kedvezményes igénybevételére jogosító elektronikus vásárlási jegyet (kupont) létrehozó harmadik személy.

Áru, szolgáltatás: minden olyan Ügyfél által felajánlott áru és/vagy szolgáltatás, amely a kuponon feltüntetésre kerül.

A Weboldalról

A kupon.hu weboldalon a Felhasználó - regisztrálást követően - kedvezményes vásárlásra vagy szolgáltatás kedvezményes igénybevételére jogosító elektronikus vásárlási jegyet (kupont) vehet igénybe.

A kuponok, a rajtuk feltüntetett paraméterek és feltételek szerint jogosítanak kedvezményes vásárlásra.

Regisztráció

A Weboldal egyes funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez regisztráció szükséges. A Weboldalon található kuponok letöltését, nyomtatását, illetve a Weboldal valamennyi szolgáltatását csak regisztrálást követően tudja igénybe venni. A regisztráció során a személyes és általános adatok mellett néhány egyéb adat, működő és valós e-mail cím, választott jelszó megadása szükséges. A Felhasználó adataiban történt változásokat köteles a regisztrációs adataiban is módosítani. A Felhasználó teljeskörű felelősséggel tartozik az adatok valódiságáért.

Regisztrációt követően minden Felhasználó a fiókjához egy saját maga által megadott jelszó használatával fér hozzá. A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni Üzemeltetőt, hogyha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. A Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy ezen harmadik személy a Felhasználó meghatalmazottjaként a Weboldal használata és a Weboldal szolgáltatásai során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a Felhasználót terheli.

Minden felhasználói fiókhoz történő regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A Felhasználó a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait és ide kerül megküldésre az ÁFF módosítása. Minden olyan felhasználói fiók, amely harmadik személy e-mail címével, vagy átmeneti e-mail címmel kerül regisztrálásra, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Érvénytelen felhasználói e-mail cím gyanúja esetén az Üzemeltető kérheti a fiók újbóli érvényesítését.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot bármely fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy más módon visszaél a Weboldal előírásaival.

Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden felhasználói fiók törlésre kerül.

Sikeres regisztrációt követően a Felhasználó a Weboldal szolgáltatásait a "Bejelentkezés" menüponton keresztül, e-mail címe és jelszava megadásával tudja igénybe venni.

A Felhasználó regisztrációjával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Üzemeltető a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető regisztrációkor elkérje telefonszámát illetve végzettségének megjelölését, valamint egyéb, a Felhasználót érintő személyes adatokat. Az Üzemeltető a személyes adatokat az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Kupon tartalma

A kuponokat közvetlenül az Ügyfelek helyezik el a weboldalon.

A kupon a következő adatokat tartalmazza: a kedvezmény jellege, mértéke, a kedvezményt nyújtó Ügyfél megnevezése, a kupon érvényességi ideje, beváltás helye, egyedi azonosító száma, vonalkódja stb.

A Felhasználó a kupon megváltoztatására nem jogosult.

Kupon igénybevétele, érvényesítése

Felhasználó a kupont az alábbi módokon érvényesítheti:

a) Kupon nyomtatással és beváltással: a kinyomtatott kupont a Felhasználó a kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott áru/szolgáltatás igénybevételére felhasználni.

b) Webáruház esetén online kupon kód igényléssel: a Felhasználó az áru/szolgáltatás interneten történő megrendelésekor, a kedvezményt felkínáló webáruház által regisztrált kód megadásával érvényesítheti kedvezményét.

Az érvényességi idő lejártát követően a kupon többé nem használható fel. A lejárt, fel nem használt kuponok után az Üzemeltetőt visszafizetési kötelezettség nem terheli. A kupon készpénzre nem váltható.

A kupon érvényesítése során az Ügyfél az áru megvásárlásához vagy a szolgáltatás igénybevételéhez - az Ügyfél általános szerződési feltételeinek vagy üzletpolitikájának megfelelően - további feltételeket támaszthat.

Felelősség

A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változása esetén a felhasználói fiók frissítését elvégezze.

A Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

A Felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a Weboldalon közzétett kuponok, információk megfelelnek-e igényeinek.

Az eltulajdonított vagy elveszített kuponokért, kupon kódokért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik az Üzemeltetővel szemben, az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltetőnek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

A Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós vagy politikai célokból felhasználni.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. A Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az internetes oldal Felhasználó által történő látogatása során a Felhasználó bármely számítástechnikai vagy internetes kapcsolat kialakítására alkalmas egyéb eszközében vagy azzal összefüggésben keletkezett kárért.  

A kupon tartalmát teljes egészében az Ügyfél határozza meg. A kupon tartalmával kapcsolatban az Üzemeltető - az Ügyfél és a Felhasználó felé - felelősséget nem vállal. Az Ügyfelet terheli a felelősség azért, hogy a kuponon feltüntetett kedvezmény egyértelmű, konkrét és ténylegesen igénybe vehető legyen. Az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a kupon érvényesíthetőségéért. Az Üzemeltető az Ügyfelek által meghatározott áru és szolgáltatások minőségéért, valamint a kuponon feltüntetett áru, szolgáltatás és a kedvezménnyel ténylegesen megvásárolható áru vagy igénybe vehető szolgáltatás közötti különbség miatt sem tartozik felelősséggel. Amennyiben a kuponon feltüntetett kedvezményes áruvásárlás vagy szolgáltatás kedvezményes igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy az Üzemeltető az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, a Felhasználó a kárigényével az Ügyfélhez fordulhat.

Adatkezelés

Üzemeltető garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

Szellemi tulajdon, szerzői jogok és domain

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Üzemeltető, illetve adott esetben az Ügyfelek kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján adatbázisnak minősül, ezért az Üzemeltetőt az adatbázis előállítóinak védelme illeti meg.

A kupon.hu domain név jogosultja az Üzemeltető, így annak felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges

A Weboldalon található tartalmakról tilos kereskedelmi, gazdasági céllal bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Kupon.hu logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó kupon jelen ÁFF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

Az Üzemeltető szellemi tulajdonának bármilyen megsértése a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

Egyéb rendelkezések

Jelen ÁFF 2013. október 01-től lép hatályba és visszavonásig érvényes.

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó kijelenti, hogy az ÁFF rendelkezéseit megismerte, az Üzemeltető szolgáltatásáról jelen ÁFF alapján egyértelmű tájékoztatást kapott és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁFF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁFF változásait nyomon követi.

Amennyiben a Felhasználó az ÁFF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

A mindenkor hatályos ÁFF a kupon.hu weboldalon kerül közzétételre.

A Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető az ÁFF-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének elektronikus úton (így a Felhasználó által magadott e-mail címre történő üzenetküldéssel) is eleget tehet.

Az Üzemeltető az ÁFF-et, valamint az ár- és kedvezményrendszert bármikor egyoldalúan megváltoztathatja. A módosítással egyidejűleg a módosított ÁFF megküldésre kerül a Felhasználó által regisztrált e-mail címre. Az ÁFF megváltozása érintheti a már véglegesített, megjelentetett még érvényes kuponokat is. Az ÁFF megváltozása a már nem érvényes, visszavont vagy bármely okból eltávolított kupont nem érinti.   Az ár- és kedvezményrendszer megváltoztatása csak a még nem véglegesített kuponokat érintheti.

Jelen ÁFF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁFF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Ez a website cookie-kat ("süti"-ket) használ annak érdekében, hogy megkönnyítse az oldalon való eligazodást.
Ha szeretnél többet megtudni a cookie-k működéséről és a beállításokról, kattints a 'Cookie-k használatának irányelve' oldalra.

Elfogadom